May 30, 2023

Ortaya çıxardıqlarım

Bu bölmədə 2005-ci ildən bu tərəfə reklamyazan kimi ortaya çıxardığım işlərin bəziləri haqda məlumat almaq olar. Bəzilərini heç qoymamışam, bəzilərini unutmuşam, bəzilərini isə zaman-zaman əlavə edəcəyəm…

A D L A R


KÖZLƏMƏ – “Hacı Turqay” brendinə aid sosiska və kolbasa markası üçün ad


BARBARİSSO – Uşaq bərbərxanası üçün ad


3P (PROBLEM, PRAKTİKA, PAYLAŞMA) – İlk Milli Marketinq Forumu üçün ad


GRONA – Qida məhsulları istehsalçısı olan “Elba999” şirkəti üçün çətir brend adı


TAMDA – “Grona” çətir brendinə aid kolbasa məhsulları markası üçün ad


FROZA – Multibrend dondurma markası üçün adS L O Q A N L A R


ƏRSƏYƏ GƏTİRDİKLƏRİM


Müştəri:   AZZA
Brend:      AZZA
Sloqan:     Özəl günün gözəl dadı!


Müştəri:   Azbentonit
Brend:      FİBER keramika yapışdırıcıları
Sloqan:    Keramikanı cəzb edir!


Müştəri:    Fortis Group
Brend:       FİBER keramika yapışdırıcıları
Sloqan:     Maqnit kimi yapışır!


Müştəri:    Baku Medical Plaza
Brend:        Baku Medical Plaza
Sloqan:     Bizimlə sağlam yaşa!


Müştəri:    Fortis Group
Brend:       Azbentonit Sement
Sloqan:     Sınanılmış Möhkəmlik!


Müştəri:    Bavaria Baku
Brend:       Attila Pivəsi
Sloqan:     Möhtəşəm ad, təkrarsız dad!


Müştəri:    Grona
Brend:       Tamda
Sloqan:      İstədiyimdir!


Müştəri:    Grona
Brend:       Çikki
Sloqan:     Olmasa, olmaz!


Müştəri:    Kontinent İnşaat
Brend:       Kontinent İnşaat
Sloqan:     Sizə dünya qururuq!


LOKALLAŞDIRDIQLARIM


Müştəri:                McDonald’s
Brend:                   McDonald’s
Sloqan orijinal:    I’m lovin’ it
Sloqan lokal:        Bax budur sevdiyim!


Müştəri:                Microsoft
Brend:                   Windows 7
Sloqan orijinal:    Your PC, simplified.
Sloqan lokal:         Sadəcə, çox sadə.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *