February 22, 2024

Koranə Virus

Koranə Virus: COVID19… 3-cü dünya müharibəsi… yeni dünya düzəni Son 3 həftədir ki, ümumişlək adı KORONAVİRUS olan COVID19 virusu dünyanın gündəmini hər gün daha çox …